top of page

Procjene cyber rizika

Vaš prvi korak u određivanju onoga što trebate zaštititi

Procjena cyber rizika (Cyber ​​Reconnaissance):

 • Identifikacija i utvrđivanje prioriteta imovine koja je u riziku i koju treba zaštititi

 • Dugoročna strategija zaštite

 • Strategija ublažavanja (izraditi plan odbrane)

 • Razumevanje veze između informacione sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, IT operacija i upravljanja operativnim rizikom

 • Steknite funkcionalno znanje o operativnom riziku, prijetnji, ranjivostima, utjecaju, uslugama i njihovoj imovini

 • Strategije koje uključuju:

  • Stvaranje bojnog tima (osoblje za obuku za odbranu u slučaju napada

  • Upravljanje bojnim timom

  • Raspoređivanje bojnog tima za vrijeme i nakon cyber napada

U

bottom of page